Euphorbia epithymoides 'Senior’

wilczomlecz pstry 'Senior’

 

 0,4 m      -18°C     V-VI

Informacje dodatkowe

Nazwa PL